Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena
Błąd
  • Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_djimageslider, 1
Uwaga
  • There is no DJ Image Slider Component installed

" Świetlica wita was..."


 

„Świetlica wita was,
 Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny…”


 

  Świetlica stanowi integralną część szkoły. W swojej działalności programowej koncentruje się na trzech podstawowych funkcjach: opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej. Funkcje te wynikają z potrzeb dzieci i wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc pomost między działaniami szkoły – świetlicy – rodziny.

Celem głównym naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom właściwej opieki przed oraz po zajęciach lekcyjnych, w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Staramy się stworzyć możliwie optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju aktywności poznawczej, artystycznej i ruchowej.

 Praca w świetlicy szkolnej charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością, co stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły. Prawidłowo zorganizowane zajęcia świetlicowe sprzyjają umacnianiu więzi ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych. W związku z tym wychowawcy dbają o właściwy dobór treści i metod, rozbudzających twórczą inicjatywę uczniów do dalszego samokształcenia i rozwijania zainteresowań. W ramach pracy świetlicy organizowane są zajęcia:

  1. rozbudowujące zainteresowania czytelnicze (czytanie wierszy, czytanie prasy) ,
  2. kształtujące umiejętności wypowiadania się na określony temat (rozmowy z uczniami, pogadanki),
  3. wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne),
  4. rozwijające umiejętności manualne (rysowanie, kolorowanie, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, układanki, oryigami),
  5. relaksujące (zabawy wyciszające, oglądanie filmów słuchanie muzyki) ,
  6. ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki,
  7. kształtujące sprawność ruchową (zabawy aktywizujące, taneczne),
  8. kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (gry dydaktyczne, konkursy, odrabianie zadania domowego, rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek, kalambury).

 

Nasza świetlica jest miejscem bardzo przyjaznym dla dzieci. Każdy może liczyć na życzliwą pomoc i wsparcie ze strony wychowawców. Dobro dzieci oraz ich i rozwój są dla nas najważniejsze, dlatego nie szczędzimy wysiłków, by w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować założone cele.

 

Godziny pracy świetlicy

 

Poniedziałek - Piątek

6.50  -  16.15

 

Wniosek o zgłoszenie dziecka do świetlicy

 

    Pobierz dokument

 

Co się u nas dzieje ...